Udvalg

Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi (DSBH) har en række underudvalg tilegnet specifikke sygdomsområder. Hvert område har en tovholder og alle fagpersoner er velkomne til at kontakte DSBH mhp. at deltage i arbejdet.

Trombocytsygdomme

  • Eva Leinøe, overlæge, ph.d., Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Idiopatisk trombocytopenisk purpura

  • Mikkel Dorff, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus
  • Eva Leinøe, overlæge, ph.d., Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet
  • Henrik Frederiksen, professor, ph.d., Odense Universitetshospital
  • Jesper Stentoft, professor, Århus Universitetshospital

Røde Blodceller

  • Andreas Glenthøj, overlæge, ph.d., Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Neutropeni

  • Dennis Lund Hansen, afdelingslæge, ph.d., Odense Universitetshospital
  • Andreas Glenthøj, overlæge, ph.d., Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet