Bestyrelse

Forperson:

 • Andreas Glenthøj, overlæge, ph.d., Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Fra Hæmatologiske afdelinger:

 • Region Hovedstaden:
  • Ulrik Overgaard, overlæge, Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet
  • Eva Leinøe, overlæge, ph.d., Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet
 • Region Midt:
  • Jesper Stentoft, professor, Hæmatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
 • Region Nord:
  • Peter-Diedrich Matthias Jensen, overlæge, dr. med., Afdeling for Blodsygdomme, Aalborg Universitetshospital
 • Region Sjælland:
  • Sif Gudbrandsdottir, cheflæge, ph.d., Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus
  • Mikkel Dorff, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus
 • Region Syd:
  • Henrik Frederiksen, professor, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Fra Paraklinisk afdelinger:

 • Ole Birger Vesterager Pedersen, overlæge, Vævs- og transfusionscenteret, Næstved Sygehus, Region Sjælland 
 • Neha Mathur, Reservelæge, Afdeling for Klinisk Immunologi, Rigshospitalet

Kasserer/webmaster:

 • Andreas Glenthøj, overlæge, ph.d., Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

 Sekretær:

 • Dennis Lund Hansen, afdelingslæge, ph.d., Odense Universitetshospital, Region Syddanmark